സന്യാസിമാരുടെ നവീന പൂജാവിധികള്‍

2 comments:

  1. Radheyan said...

    കമന്റ്സ് ട്രാക്കിംഗ്

  2. അനൂപ്‌ കോതനല്ലൂര്‍ said...

    നന്നായിരിക്കുന്നു.ഈ ഉദ്യമത്തിന് എന്റെ ആശംസകൾ